درباره ما

درباره ما

مرکز تخصصی یوگا یاس | Yoga Studio

مرکز تخصصی یوگا یاس | Yoga Studio

سبک: ساتیاناندا، شیواناندا، آشتانگایوگا (مقدماتی، متوسطه، قدرتی)
یوگا بانوان، آقایان، نوجوان، بارداری
کرج، شهرک بنفشه         تلفن: 32860959